O.V. Homoniuk_10. Сумне око Землі. Білі гори відходів хімічної промисловості на Рівненщині